Verdigrunnlag BOIF

Mål og Verdier i BOIF

BOIFs mål er å være blant de beste idrettslag når det gjelder å legge til rette og drive aktiviteter for barn, ungdom og voksne innenfor de idretter BOIF har på sitt program. Alle som ønsker det skal få delta ut fra sine interesser, evner og forutsetninger.

Følgende kjerneverdier skal prege BOIFs virksomhet:
Fellesskap – Allsidighet – Humør – Ansvarlighet

Comments are closed.